Kako prodaji strežejo najboljši?

Kako prodaji strežejo najboljši?

Recept je na videz enostaven – uskladijo prave ljudi, procese ter orodja, in to na vseh nivojih*:

Ikona_ljudje-100

izberejo prave ljudi za različne prodajne vloge (lovec, skrbnik, agent v klicnem centru, itd.) in razvijejo njihov polni potencial

 

Ikona_procesi-100

oborožijo prodajno silo s sodobnimi prodajnimi procesi

 

 


razvijejo konkretna prodajna orodja in ustrezno informacijsko podporo

Najuspešnejša podjetja torej skupaj z zunanjimi strokovnjaki postavijo trdno PIRAMIDO in jo potem nenehno nadgrajujejo. Pokličite nas na 01 423 85 30 ali nam pošljite elektronsko sporočilo na info@ipr.si, in pomagali vam bomo, da (p)ostanete najboljši!

*Raziskava Aberdeen Group je pokazala, da najuspešnejša podjetja vzpostavijo sistem, ki vsebuje:

definirane kompetence za različne prodajne vloge (lovec, skrbnik, klicni center, support, itd.), proces merjenja kompetenc posameznika/tima

optimalne motivacijske / kompenzacijske modele

definirane prodajne procese, ki so usklajeni z različnimi nabavnimi procesi

definirane in transparentne kazalce uspešnosti

razvoj prilagojenih prodajnih metodologij in prodajnih pripomočkov/orodij

postopek prenosa znanja po teh usposabljanjih v redno uporabo in ocenjevanje učinkov

plan razvoja kompetenc in večja vlaganja v ustrezna prodajna usposabljanja ter kontinuirano učenje

ustrezno IT podporo (integriran CRM, podpora za sodelovanje)