Koristi sodobnega prodajnega sistema

Koristi sodobnega prodajnega sistema

Prodajni sistem – kaj je to? Če je v vašem podjetju 50 zaposlenih in bi jim postavili to vprašanje, bi najverjetneje dobili 50 različnih odgovorov! Da se bomo sploh lahko začeli pogovarjati o koristih, se moramo najprej vsaj približno poenotiti o tem, kaj je to sodoben prodajni sistem.

Glede na nakupne procese je potrebno vzpostaviti ustrezne prodajne procese. Pozor: nakupni procesi so se v zadnjem obdobju korenito spremenili!

Razviti je potrebno ustrezno prilagojena prodajna orodja: skripte za hladni klic in vzorce prodajnih pisem, referenčne zgodbe in izjave zadovoljnih strank, sisteme vprašanj (kako ugotoviti kdo so ključni igralci pri kupcu, kakšni so njihovi problemi ter vzroki in posledice, kako izgraditi vizijo in vrednost rešitve v njihovih očeh), pripomočke za kontrolo nakupno-prodajnega proces, vzorce za predstavitev rešitev, marketinške materiale, spletne strani, CRM softver, itd.

Vzpostaviti je potrebno upravljalski sistem: analiziranje prodajnega lijaka in prodajnih priložnosti, coaching in motiviranje prodajalcev, skrb za pravilno obliko prodajnega lijaka in konsistentno premikanje prodajnih priložnosti skozenj, napovedovanje prodaje, itd.

Z vzpostavitvijo enotnega prodajnega procesa se prodaja izboljša (vsi prodajalci prodajajo skoraj tako dobro kot najboljši med njimi)

Napovedovanje prihodkov ni več ugibanje

Vsakdo v prodajnem timu ve in razume kaj mora narediti ter kdaj in kako mora to narediti

Informacije o strankah niso več od prodajalcev, temveč od podjetja

Lažja vpeljava novih prodajalcev, sodelovanje in nadomeščanje

Akumulacija znanja in sistem nenehnih izboljšav povečata odpornost na tržne turbulence

Omogoča pregled stanja, odkrivanje težav in pravočasno ukrepanje

Prodaja predstavlja trajnejšo konkurenčno prednost in generator dodane vrednosti 

Po vpeljavi sodobnega prodajnega sistema dvomestna izboljšava v % ni nič nenavadnega – pokličite nas na 01 423 85 30 ali nam pošljite elektronsko sporočilo na info@ipr.si!