Rešitev

Rešitev je sodobna prodaja

Kaj je rešitev številnih izzivov, s katerimi se soočate v prodaji? Če hočemo najti ustrezen odgovor, moramo seveda najprej pogledati vašo specifično situacijo in ugotoviti vzroke vaših problemov in težav. Se je pa pokazalo, da je v večini slovenskih podjetij izvirni greh to, da še vedno prodajajo na več ali manj tradicionalen način. Da se torej niso ustrezno prilagodila na spremembe na trgu, ki zahtevajo drugačne prodajne pristope. Narediti je torej potrebno preskok v sodobnejšo prodajo. In seveda potem skrbeti za nenehne izboljšave.

Tak preskok zahteva najprej premik v glavah od osredotočenost na izdelke na osredotočenost na stranke. Nato je potrebno razviti sodobne prodajne pripomočke in orodja, potem pa trening, trening, trening.

Kritičen faktor uspeha pri takih projektih je upravljanje sprememb. Saj veste – večina sprememb ne mara (navada je železna srajca). A delati stvari na enak način in pričakovati drugačne rezultate je nesmisel. Zato čim prej stopite iz komfortne cone na pot sprememb.

Pokličite nas na 01 423 85 30 ali nam pošljite elektronsko sporočilo na
info@ipr.si, in pomagali vam bomo pri tem!

Naši projekti so prilagojeni specifični situaciji vsakega podjetja in potekajo na naslednji način:

Ikona-start-bela

diagnostika prodaje in z njo povezanih poslovnih področij

Ikona-naprej-bela

postavitev ciljev projekta

Ikona-naprej-bela

priprava in izvedba sistema delavnic, coaching-ov na konkretnih prodajnih priložnostih in skupnih sestankov s (potencialnimi) strankami ter drugih aktivnosti za doseganje teh ciljev

Ikona-stop-bela

ocena uspešnosti projekta